Παρακαλώ περιμένετε...

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

ΓENIKOI ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, όπως τροποποιούνται κατά διαστήματα (εφεξής οι “Όροι”), ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ της εταιρείας “Kos4all Tours & Travel Services P.C.” με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ.: EL800475787 με έδρα το Μαστιχάρι της Κω, Ελλάδα, 85302,  Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου : 56319, Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) : 124529020000 και Συνδρομή Προϋποθέσεων Τουριστικού Γραφείου (Άδεια Ε.Ο.Τ.): 1471Ε60000055000 (επικοινωνήστε με το τηλέφωνο +30 22420 45444 η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) (εφεξής «Ο Πάροχος», ή «Ο Παροχέας»  «Εμείς» ή «μας» ή www.kos4all.com ή  «Διαχειριστής») και του πελάτη (εφεξής ο “Πελάτης” ή “Χρήστης” ή “εσείς” ή “ο / η σας”) επισημοποιήθηκε μέσω της χρήσης του την ιστοσελίδα “www.Kos4all.com” (εφεξής “ιστοσελίδα” ή «ιστότοπος») από τον Πελάτη για την πραγματοποίηση κράτησης μέσω της Ιστοσελίδας καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες μπορεί να χρησιμοποιεί ή / και να κατεβάσει από τον Δικτυακό Τόπο. Οι Όροι ισχύουν για όλες τις εξ ’αποστάσεως κρατήσεις μέσω της Ιστοσελίδας.

Οι Όροι ρυθμίζουν επίσης την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη. Ο Παροχέας είναι ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας και επίσης ο Ελεγκτής Δεδομένων για τους σκοπούς του ισχύοντος κανονισμού προστασίας δεδομένων (για λεπτομέρειες σχετικά με την ισχύουσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, ανατρέξτε στο τμήμα VI παρακάτω).

Η χρήση της Ιστοσελίδας και η παροχή υπηρεσιών κράτησης μέσω της Ιστοσελίδας υπόκεινται στους Όρους, εκτός εάν συμφωνηθεί γραπτώς διαφορετικά μεταξύ του Παρόχου και του Πελάτη.

Ο Παροχέας μπορεί να αλλάξει και να ενημερώσει τους Όρους ανά πάσα στιγμή, χωρίς να σας προειδοποιήσει εκ των προτέρων. Ωστόσο, μόλις λάβετε την επιβεβαίωση της κράτησής σας, ο Πάροχος δεν θα αλλάξει τους όρους που ισχύουν για αυτή την κράτηση. Συνιστάται να εκτυπώνετε ή να αποθηκεύετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των Όρων όταν πραγματοποιείτε μια κράτηση.

1. ΚΡΑΤΗΣΗ

Η πρόσβαση, η περιήγηση και η χρήση της Ιστοσελίδας ή / και η κράτηση ή η κράτηση μιας υπηρεσίας μέσω της Ιστοσελίδας σημαίνει ότι αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, συμφωνήσει και αποδεχθεί πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους Όρους, όπως δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα το χρόνο χρήσης και / ή κράτησης, ανάλογα με την περίπτωση.

Η κράτηση μπορεί να γίνει online στην ιστοσελίδα του Kos4all.com, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου.

Για τη χρήση της Ιστοσελίδας και για την διενέργεια κράτησης πρέπει να είστε άνω των 18 ετών καθώς αναλαμβάνετε την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση από εσάς του Δικτυακού Τόπου εξ ονόματος οποιουδήποτε τρίτου και για οποιαδήποτε παροχή από εσάς εξ ονόματος οποιουδήποτε τρίτου προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε τρίτου (συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων).

Ειδικοί όροι που ισχύουν για συγκεκριμένες υπηρεσίες

1.1 Υπηρεσία μεταφοράς προσώπων

Βρείτε τους ειδικούς όρους και προυποιέσεις που ισχύουν για τις Υπηρεσίες Μεταφορών εδώ.

2.1 Περιηγήσεις – Εκδρομές

3.1 Κράτηση Ξενοδοχείου

4.1 Ενοικίαση Αυτοκινήτου

2. ΠΛΗΡΩΜΗ

Ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής που έχετε επιλέξει, η πληρωμή υποστηρίζεται και υποβάλλεται σε επεξεργασία από την Viva Payment Services SA (Viva Wallet) ή από το Paypal. Για το σκοπό αυτό, κατά τη διαδικασία κράτησης ενδεχομένως να μεταφερθείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα όπου θα πρέπει να δώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Σημειώνεται ότι το Kos4all.com δεν συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

Η VIVA PAYMENT SERVICES SA με αριθμό φορολογικού μητρώου 997671771 / Φοροτεχνικό Γραφείο Ανώνυμων Εταιρειών της Αθήνας, έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος για να δραστηριοποιείται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Περιφέρεια ΕΟΧ-31) στις διατάξεις του Ν. 4021/2011, εποπτευόμενες από την Τράπεζα της Ελλάδος και καταχωρημένες στο σχετικό Μητρώο.

Όροι και προϋποθέσεις πληρωμών Viva

PayPal (Ευρώπη) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (RCS Luxembourg B 118 349) έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα του Λουξεμβούργου κατά την έννοια του άρθρου 2 του νόμου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τον χρηματοπιστωτικό τομέα όπως τροποποιήθηκε (ο «νόμος») και τελεί υπό την προληπτική εποπτεία του εποπτικού συμβουλίου του Λουξεμβούργου αρχή, η επιτροπή εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Συμφωνία χρήστη PayPal

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις πριν ολοκληρώσετε οποιαδήποτε συναλλαγή.

3. ΕΥΘΥΝΗ

Οι Όροι ορίζουν την πλήρη έκταση των υποχρεώσεων και υποχρεώσεων του Παρόχου σε σχέση με τη διαμεσολάβηση που παρέχει ο Παροχέας μέσω της Ιστοσελίδας, όσον αφορά την προμήθεια της Τουριστικής Υπηρεσίας Kos4all και για οποιοδήποτε περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή άλλοι όροι δεσμευτικοί για τον Παροχέα, εκτός εάν ρητά αναφέρεται στους Όρους. Ο Πάροχος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση (α) μη διαθεσιμότητας, μη εκτέλεσης, κακής εκτέλεσης υπηρεσιών από τρίτους παρόχους. β) πράξεις, παραλείψεις και σφάλματα τρίτων παρόχων · (γ) τραυματισμό, θάνατο και οποιεσδήποτε ζημίες ενδέχεται να προκύψουν από υπηρεσίες, πράξεις και παραλείψεις τρίτου μέρους · (δ) περίπτωση ανωτέρας βίας και γεγονότα που δεν υπόκεινται στον άμεσο έλεγχο του Παρόχου. (ε) πράξεις και παραλείψεις πληρωμών Viva ή Paypal · (στ) πληροφορίες και υλικό που διατίθενται στην Ιστοσελίδα που παρέχεται ή / και παρέχεται από τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των τρίτων παρόχων) ή έχει συλλεχθεί από πηγές τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των τρίτων παρόχων). (ζ) σχόλια και / ή περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα από οποιονδήποτε χρήστη. (η) οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται στον Παροχέα από τον χρήστη μέσω της Ιστοσελίδας (π.χ. κατά τη διαδικασία κράτησης).

Με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου και στο μέγιστο επιτρεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία μέγιστης συνολικής υποχρέωσης του Παροχέα στον Πελάτη για όλες τις αξιώσεις οποιουδήποτε είδους βάσει ή συναφείς με τους παρόντες Όρους και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του Δικτυακού Τόπου, εγγύηση, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη ή με άλλο τρόπο, περιορίζεται στο συνολικό κόστος της κράτησης του Πελάτη, όπως αναφέρεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης.

Τίποτα στους παρόντες Όρους δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη του Παροχέα που επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών και η οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί από το νόμο.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Στο μέτρο που οι παρεχόμενες Υπηρεσίες απευθύνονται σε Χρήστες υπό την ιδιότητά τους ως Καταναλωτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή.

Χρήστες υπό την ιδιότητά τους ως καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ και το άρθρο 4α του ελληνικού Ν. 2251/1994 αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, έχουν το δικαίωμα μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την αποδοχή των Όρων να υπαναχωρήσουν από την παρούσα σύμβαση αναιτιολόγητα και αζημίως. Υπαναχώρηση δεν είναι δυνατή σε περίπτωση που η εκτέλεση της σύμβασης έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Χρήστης υπαναχωρήσει οφείλει να εξοφλήσει τις χρεώσεις που αντιστοιχούν στις Υπηρεσίες που έλαβε στο πλαίσιο της παρούσας.

Αναφορικά με το δικαίωμα πληροφόρησης Χρήστη υπό την ιδιότητά του ως Καταναλωτή, οι σχετικές διατάξεις εντάσσονται στον Όρο 7 περί πληροφόρησης των Χρηστών από τον Πάροχο.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει μεταξύ του Χρήστη και του  Παρόχου δύναται να επιλυθεί φιλικά μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των πιστοποιημένων σε αυτή -σύμφωνα με τους όρους της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ- φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, εν προκειμένω της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ “ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ”.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Πάροχος σέβεται το απόρρητό σας. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στον Παροχέα θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Παροχέα, υπό την ιδιότητα του Ελεγκτή Δεδομένων, για τους σκοπούς της σχέσης μεταξύ του Παροχέα και του Πελάτη (κρατήσεις, εξυπηρέτηση πελατών), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα που ο πάροχος συλλέγει από εσάς και διαδικασίες για τη διευκόλυνση της διαδικασίας κράτησης είναι: όνομα επικοινωνίας, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Πάροχος μπορεί να συλλέξει για τους ίδιους σκοπούς τα στοιχεία της πτήσης σας. Ο πάροχος δεν συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών σας ή οποιαδήποτε σύνδεση σε λογαριασμούς κοινωνικών μέσων / δικτύων τρίτου μέρους ή λογαριασμούς email.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Παροχέας δεν απευθύνονται σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Η έγκυρη γονική συναίνεση απαιτείται προκειμένου ο Παροχέας να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των ανηλίκων.

Ο Παροχέας θα έχει στη διάθεσή του και θα διατηρεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι κατάλληλα και επαρκή για να διασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταβιβάζονται ποτέ σε τρίτους εκτός από τους τρίτους παρόχους που συμπληρώνετε την κράτησή σας με και για τους σκοπούς αυτής της κράτησης και τα τρίτα μέρη που ο Παροχέας χρησιμοποιεί ως επεξεργαστές δεδομένων για την παροχή των υπηρεσιών του σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιούνται στις αρχές επιβολής του νόμου και σε άλλες κυβερνητικές αρχές, εφόσον και όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται από το νόμο, η προηγούμενη συναίνεσή σας θα ληφθεί πριν σας αποστείλουμε διαφήμιση και εμπορική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής (π.χ. μέσω e-mail, SMS) εμπορικών επικοινωνιών σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές, προωθητικές ενέργειες και ειδήσεις τον Παροχέα, τους συνεργάτες του Παροχέα ή αξιόπιστους τρίτους.

Cookies

Ο Παροχέας χρησιμοποιεί cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες στην Ιστοσελίδα. Ο Παροχέας μπορεί επίσης να επιτρέψει στην Google να χρησιμοποιεί τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης στην Ιστοσελίδα (Google Analytics) για αναλυτικούς σκοπούς. Έτσι, η πρόσβασή σας και η χρήση του Δικτυακού Τόπου ενδέχεται να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες στον Παροχέα και στην Google.

Ένα cookie είναι μια μικρή ποσότητα δεδομένων που τοποθετείται στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας ή στην κινητή συσκευή σας για να αναγνωρίζεστε ως ο ίδιος χρήστης σε όλες τις σελίδες του ιστότοπου, προκειμένου να επιτρέψετε τις επιλογές σας (π.χ. γλώσσα, προτιμήσεις) που πρέπει να θυμάστε και για να αναγνωρίζεστε όταν επιστρέφετε στην ιστοσελίδαο.

Όταν επισκέπτεστε και / ή χρησιμοποιείτε και / ή περιηγείστε στους ιστότοπους, ο πάροχος και η Google ενδέχεται να συλλέγουν ορισμένες πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση IP, χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, ρυθμίσεις γλώσσας, ιστοσελίδες που έχετε πρόσβαση σε εσάς κ.λπ.).

Εάν έχετε άλλες ερωτήσεις ή για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματα πρόσβασης και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον παροχέα στη διεύθυνση at infokos4all.com .

6. ΓΛΩΣΣΕΣ

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας και η βοήθεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι διαθέσιμη στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και θα καταβληθούν προσπάθειες ώστε να συμπεριληφθούν και άλλες γλώσσες στο μέλλον. Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και η βοήθεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα αγγλικά και τα ελληνικά είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή, αλλά θα προσπαθήσουμε να σας προσφέρουμε οποιαδήποτε βοήθεια στη γλώσσα που χρησιμοποιήσατε κατά την διάρκεια της κράτησης όποτε αυτό είναι δυνατόν. Ενώ δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα της μετάφρασης της Ιστοσελίδας μας και των Όρων και Προϋποθέσεων, σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, το λογισμικό μέσω του οποίου λειτουργεί ο Δικτυακός Τόπος και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι η αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία του Παροχέα ή / και των προμηθευτών του περιεχομένου (κατά περίπτωση). Η συλλογή όλων των περιεχομένων που περιλαμβάνονται ή διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας και η εμφάνιση και η αίσθηση της Ιστοσελίδας είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του Παροχέα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να αντιγράψετε, να εξαγάγετε, να χρησιμοποιήσετε ξανά οποιοδήποτε περιεχόμενο ή τμήματα του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών ή / και ανταγωνιστικών) χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Παροχέα. Όπου διευκολύνεται τεχνικά από τον παροχέα (Social Share) οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται ηλεκτρονικά κάποιο περιεχόμενο του ιστότοπου.

Όλα τα εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στον Παροχέα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

8. ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους σε ιστότοπους και περιεχόμενο που ανήκει και διαχειρίζεται τρίτα μέρη. Ο Παροχέας δεν ευθύνεται για την εξέταση ή την αξιολόγηση των εν λόγω δικτυακών τόπων και περιεχομένου και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για τα προϊόντα, τις πληροφορίες και το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων και περιεχομένων τρίτων και για τις ενέργειες των εν λόγω τρίτων.

9. ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές στην ιστοσελίδα για να δημοσιεύσει ένα σχόλιο. Το περιεχόμενο των σχολίων πρέπει να είναι αληθές, ακριβές και νόμιμο και να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και δεν πρέπει να παραβιάζει οποιοδήποτε πνευματικό ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα του Παροχέα ή οποιουδήποτε τρίτου. Το περιεχόμενο των σχολίων δεν πρέπει να είναι δυσφημιστικό, άσεμνο, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, παρενοχλούν, απειλητικό, επιθετικό για τα δικαιώματα ιδιωτικής ζωής ή δημοσιότητας, καταχρηστικό ή άλλως απαράδεκτο.

Τα σχόλια δεν πρέπει να εξυπηρετούν κανένα εμπορικό ή διαφημιστικό σκοπό.

Ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύτηκε από οποιονδήποτε Χρήστη. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει, να αρνείται ή να καταργεί σχόλια κατά την απόλυτη κρίση του.

Σημειώνεται ότι ο Παροχέας δεν αποκτά πρόσβαση, συλλέγει ή επεξεργάζεται το αρχείο καταγραφής των χρηστών σε λεπτομέρειες.

10. ASSIGNMENT

Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεσή μας. Μπορούμε να μεταβιβάσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χωρίς τη έγγραφη συγκατάθεσή σας.

11. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον Παροχέα βάσει αυτών των Όρων υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία.

Κάθε διαφορά ή ασυμφωνία που προκύπτει από την εφαρμογή ή την ερμηνεία αυτών των Όρων θα υποβληθεί στα δικαστήρια της Κω, η οποία θα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σε οποιονδήποτε άλλο χώρο.

Εάν κάποια από αυτές τις διατάξεις δεν μπορεί να εφαρμοστεί για οποιοδήποτε λόγο, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων των Όρων.