Παρακαλώ περιμένετε...

Εβραϊκή Συναγωγή στην Κω

Η Εβραϊκή Συναγωγή στην Κω
Η Εβραϊκή Συναγωγή στην Κω

Η εβραϊκή κοινότητα στην Κω έχει παρουσία ήδη από το 2οαι. π.Χ. με αδιάκοπτη παρουσία έως την άφιξη στο νησί των Ναϊτών Ιπποτών που τους εκτόπισαν το 14οαι. μ.Χ..

Ωστόσο, οι Εβραίοι επέστρεψαν στην Κω μετά την Οθωμανική κατάκτηση τον 16οαι. για να διωχθούν ολοκληρωτικά από τους Γερμανούς κατά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το κτίριο της Εβραϊκής Συναγωγής, που χτίστηκε εκ νέου στη θέση του παλαιότερου μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1933, λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο, ενώ δίπλα του βρίσκεται και η κατοικία του Ραβίνου.

Πληροφορίες χάρτη για Εβραϊκή Συναγωγή Κω